OBJEDNÁNÍ   K O N T A K T Y
 
 
 608 978 600
(Mgr. Žižková)

 

 778 132 920 (Ing. Mixanová)

 
Mgr. Marcela Žižková
 '
zapsaná mediátorka, akreditace Asociace mediátorů ČR
tel.: 608 978 600                   e-mail
: marcela.zizkova@email.cz
◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

Ing. Dagmar Mixanová
zapsaná mediátorka
tel.:
778 132 920                   e-mail: dmixanova@gmail.com
 

 

 ADRESA mediačního centra → 

 Mariánské Lázně, U Ploché dráhy 400/6, PSČ 353 01