↓ MEDIAČNÍ CENTRUM ↓ CO JE MEDIACE
 


Mariánské Lázně
U Ploché dráhy 400/6

PSČ: 353 01


Mediace je mimosoudní řešení sporů a konfliktů za pomoci prostředníka - mediátora.


Výsledkem mediačního procesu je mimosoudní dohoda podepsaná oběma stranami.

Umožňuje vyhnout se soudnímu sporu nebo využít dohodu jako podklad k soudnímu řízení.
 

   ↓ MEDIÁTOŘI CENTRA ↓ KDO JE MEDIÁTOR
 


Mgr. Marcela Žižková
tel.: 608 978 600

Ing. Dagmar Mixanová
tel.: 778 132 920


Mediátor je vyškolený profesionál, který pomáhá účastníkům najít oboustranně přijatelného řešení jejich problému.

Mediátor spor neřeší, nehodnotí, nerozhoduje o vině ani neposkytuje rady. Jeho role spočívá v odborném vedení procesu mediace tak, aby účastníci překonali sporné otázky a nalezli konstruktivní řešení.

Mediátor musí být nestranný a ve sporu neutrální.
Je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s přípravou a výkonem mediace.