OBJEDNÁNÍ    C E N Í K
 

 
608 978 600
(Mgr. Žižková)

  778 132 920 (Ing. Mixanová)

 

  Rok 2017 - 2018
  » úvodní individuální konzultace: ....................................... 500 Kč za každou započatou hodinu
  » společné mediační jednání v délce max. 3 hodin: ........ 1.500 Kč pro každého účastníka.
  » každé další společné jednání: ........................................... 500 Kč
za každou započatou hodinu pro každého účastníka.
 

       Záloha
   

 
Pro potvrzení termínu jednání je nutné uhradit předem zálohu (na individuální konzultaci 500 Kč, na společné jednání 1.000 Kč). Zálohu je nutné uhradit nejpozději týden před dohodnutým jednáním.
Dohodnutý termín je závazný, lze ho změnit pouze ze závažných důvodů a se souhlasem všech stran.

Storno podmínky:
Pokud dohodnuté jednání neproběhne (např. proto, že se některá ze stran nedostaví k jednání nebo zruší svoji účast, ukončí mediaci apod.) použije se záloha této strany jako storno poplatek.